9 березня 2018 р.

Атестація!
Звертаюсь до педагогічних працівників, які надали матеріали про свою роботу у міжатестаційний період.

Важливою складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти є академічна доброчесність, поняття, зміст, система та механізми забезпечення якої детально виписані у статті 42 Закону України «Про освіту».
Стаття 42. Академічна доброчесність
2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
об’єктивне оцінювання результатів навчання.
5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
Колеги! Будемо доброчесними!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вдячна за коментар. Для мене важлива ваша думка!