КПК

2024 рік

2023

Увага!   
Прошу ознайомитися з постановою КМУ від 21 серпня 2019 року №800, якою затверджено  Порядок підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників

На основі вищезазанченого документа створено

Права і обов’язки педагогічних працівників, які проходять КПК

1.     Педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. (п. 2)

2.     Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом) (п.5).

3.     Педагогічний працівник має право самостійно обрати будь-яку форму підвищення кваліфікації (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві (п.6) та суб’єкт надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі – суб’єкти підвищення кваліфікації) (п.7).

4.     Суб'єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників (п.9)

5.     Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування.

6.     Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою (п.8)

7.     У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством (п.15)

8.     Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб'єктом підвищення кваліфікації (п.11)

9.     Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти не може бути менше ніж 150 годин на п'ять років. 

Порядок визнання результатів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ «Михайлівське ВПУ» (відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 800) 

1.     Відповідно до пунктів 6, 24 та 26 Порядку результати підвищення кваліфікації, у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

 

2.     Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу. Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації (пункти 26–30 Порядку).

3.     Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

4.     Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

5.     Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна  рада заслуховує педагогічного або науково-педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб'єктом підвищення кваліфікації умов договору та повинна прийняти рішення про

визнання результатів підвищення кваліфікації;

невизнання результатів підвищення кваліфікації.


****************
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/

Графік проходження курсів підвищення кваліфікації, 
на які ви зареєструвалися 2020

ПочатокЗавершення Спеціалізація КПКПІБ
1/14/20191/25/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиПопов Олександр Олександрович
1/14/20191/25/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиЄвстратов Олександр Сергійович
1/14/20191/25/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиТрусова Ірина Олексіївна
1/14/20191/25/2019Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типівПавлюк Василь Олексійович
1/28/20192/8/2019Учителі хіміїВоробйова Людмила Миколаївна
2/11/20192/22/2019Керівники гуртків закладів професійно-технічної освітиДремлюга Віктор Миколайович
3/11/20193/22/2019Бібліотекарі закладів освіти усіх типівІваннікова Людмила Василівна
3/11/20193/22/2019Викладачі предметів професійно-технічної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освітиРослов Олексій Олександрович
3/11/20193/22/2019Викладачі предметів професійно-технічної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освітиСтадніченко Ігор Миколайович
4/8/20194/19/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиКупава Олександр Сергійович
4/8/20194/19/2019Учителі математикиПересипкіна Олена Валентинівна
5/13/20195/24/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиЛось Наталія Василівна
5/20/20195/24/2019Учителі екології (другий предмет)Воробйова Людмила Миколаївна
6/18/20196/21/2019Викладачі предметів професійно-технічної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти (другий предмет)Лось Наталія Василівна
9/16/20199/27/2019Викладачі предметів професійно-технічної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освітиГолуб Тимофій Миколайович
9/16/20199/27/2019Викладачі предметів професійно-технічної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освітиІванніков Сергій Віталійович
9/16/20199/27/2019Викладачі предметів професійно-технічної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освітиКалюжний Олександр Олександрович
9/16/20199/27/2019Керівники гуртків закладів професійно-технічної освітиКоливайко Ганна Олексіївна
10/21/201911/1/2019Учителі курсу "Громадянська освіта"Сіріньок Ілля Вікторович
11/25/201912/6/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиМаслівець Сергій Вікторович
11/25/201912/6/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиПриступа Тетяна Павлівна
11/25/201912/6/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиРоденко Володимир Васильович
11/25/201912/6/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиСамченко Віктор Петрович
11/25/201912/6/2019Майстри виробничого навчання закладів професійно-технічної освітиТінякова Світлана Володимирівна
11/25/201912/6/2019Учителі історії та правознавстваКривошей Віталій Пилипович
12/9/201912/20/2019Учителі англійської мовиСергієнко Надія Павлівна
******************************************************Шановні колеги! 
Для проходження курсів підвищення кваліфікації у 2019 році необхідно зареєструватися на сайті https://sites.google.com/site/nnczoippo/kpk-2019 
Зроби ти це треба особисто до 30 листопада 2018 року.
Нагадую список: 

1.       Воробйова Л.М.
2.       Голуб Т.М.
3.       Дремлюга В.М.
4.       Євстратов О.С.
5.       Іванніков С.В.
6.       Іваннікова Л.В.
7.       Калюжний ОО
8.       Коливайко ГО
9.       Кривошей ВП
10.   Купава ОС
11.   Лось НВ
12.   Маслівець СВ
13.   Павлюк ВО
14.   Пересипкіна ОВ
15.   Попов ОО
16.   Приступа ТП
17.   Роденко ВВ
18.   Рослов ОО
19.   Самченко ВП
20.   Сергієнко НП
21.   Сіріньок ІВ
22.   Стадніченко ІМ
23.   Тінякова СВ

24.   Трусова ІО
***********************************************************************************
КЗ "ЗОІППО" оголошує реєстрацію на тренінги на 2019 рік. Перелік тем можна переглянути на сторінці https://sites.google.com/site/nnczoippo/trening2019  

Реєстрація проходить самостійно.


Програма тренінгу розрахована на 3 дні, по закінченню учасники отримають сертифікат - 1 кредит (30 годин).
***********************

Прошу ознайомитися з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації на 2018 рік, зареєструватися, а також ознайомитися з графіком проведення тренінгів і підтвердити свою участь.

Це КПК:
дата
категорія
Прізвища
15-26.01
Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів
Оджубійський О.С.
15-26.01
Учителі математики
Куліковська Л.П.
29.01 - 09.02
Методисти, старші майстри закладів професійно-технічної освіти
Стадніченко С.В.
19.03 - 30.03
Викладачі спецдисциплін закладів професійно-технічної освіти (зварювання, електротехніка)
Дудченко О.В.
ОЛейченко В.О.

27.08. - 07.09.
Майстри виробничого навчання (сільське господарство
м. Мелітополь

22.10 - 02.11

Вихователь гуртожитку закладів професійно-технічної освіти ЗОІППО
Міюц Н.М.
05.11 - 16.11
Викладачі спецдисциплін закладів професійно-технічної освіти ЗОІППО
Купава О.М.,
Гольцова Н.М.
05.11 - 16.11

Учителі предмета "Захист Вітчизни"
ЗОІППО
Дудченко О.В.
26.11 - 07.12

ЗОІППО
Директори, заступники директорів закладів професійно-технічної освіти
Сіріньок І.В.

ТРЕНІНГИ

Тьюторство як ефективна форма взаємодії педагогів та учнів в освітньому процесі ПТНЗ, коледж Термін проведення     27-28.09.2018                   
Місце проведення       м.Токмак ДНЗ "Багатопрофільний центр ПТО"           один


Професійна мобільність педагога : освіта протягом життя - троє
26-27.04.2018р.
ДНЗ "ЗПЛ"                       


Внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності ПТНЗ                       1
03.05 - 04.05.2018
НМЦ ПТО у Запорізькій області            

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вдячна за коментар. Для мене важлива ваша думка!