30 серпня 2016 р.

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2016/17 навчальному році (до 25-ї річниці незалежності України)

Методичні рекомендації щодо проведення
Першого уроку в 2016/17 навчальному році
(до 25-ї річниці незалежності України)


2016 рік – рік державних ювілеїв: 25 років незалежності України,            25 років Всеукраїнському референдуму, який підтвердив Акт проголошення незалежності України, 20 років Конституції України.
На виконання Указу Президента України «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» від 03 грудня 2015 року № 675, листа Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2016 року № 1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку» Перший урок у 2016/17 навчальному році буде присвячений відзначенню 25-ї річниці незалежності України.
Головна мета Першого уроку – поглиблення знань учнів із історії України та процесів державотворення, боротьби за здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної держави; усвідомлення важливості та цінності ідеї власної державності; засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність, єднання суспільства у справі розбудови України як високорозвиненої європейської держави.
Завдання, які мають бути реалізованими в процесі Першого уроку і в подальшій виховній діяльності:
- поглиблення знань учнів про ключові події українського державотворення у ХХ столітті;
- ознайомлення учнів із видатними постатями громадсько-політичного, військового, культурно-мистецького середовища, які зробили вагомий внесок у розвиток українського державотворення та популяризацію національної ідеї;
- сприяння усвідомленню школярами спільних цінностей української нації: державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й демократичних засад державного устрою;
- активізація пізнавального інтересу учнів до історико-культурної спадщини країни та державотворчих подій історії України ХХ століття;
- виховання поваги до державних символів, шанобливого ставлення до традицій українців та представників інших національностей, які населяють країну;
- формування активної життєвої позиції школярів, їх громадянського самовизначення, прагнення до самореалізації в Україні;
- формування негативного ставлення до проявів дискримінації, жорстокості та насильства, засудження військової агресії;
- розвиток умінь і навичок, що мають стати фундаментом формування громадянської, історичної та національної свідомості школярів;
- формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту своєї Батьківщини і служби у Збройних силах України.
Ефективність проведення Першого уроку залежить від обізнаності самого вчителя з історією і традиціями власної країни, а також усвідомлення ним уроків українського державотворення.
Крім того, на етапі підготовки до Першого уроку вчителю необхідно опрацювати основні нормативно-правові документи, що стосуються відзначення пам’ятних дат історії України; наукові розвідки, архівні та довідкові матеріали, що висвітлюють низку історичних подій ХХ століття, їх роль для українського державотворення та засвідчують тривалий і  непростий шлях України до незалежності, цінність ідеї власної державності.
Для якісного забезпечення Першого уроку рекомендуємо використовувати державну символіку України – Прапор, Герб, Гімн; ілюстрації та фотознімки відомих куточків України, Європи, Миколаївської області; ілюстрації краєвидів Миколаївщини – рідного краю; елементи народної символіки; Інтернет-ресурси, що дають змогу запропонувати учням віртуальні подорожі музеями України та Миколаївської області.
Із метою вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави рекомендуємо розпочати Перший урок хвилиною мовчання. Варто згадати імена випускників навчальних закладів, жителів міста (села), котрі загинули, захищаючи Україну. На Перший урок пропонуємо запросити представників місцевого самоврядування, діячів культури і науки, учасників Революції Гідності, учасників АТО, представників громадських та волонтерських організацій.
Зважаючи на актуальність ролі сім’ї у вихованні патріотизму та її взаємодії з навчальним закладом, радимо залучити до проведення Першого уроку представників батьківської громадськості.
Ураховуючи актуальність для українського суспільства ідеї розвитку української державності, важливість сформованих ціннісних орієнтацій молоді, зокрема патріотичних почуттів, громадянсько-активної позиції та відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 №1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку», Перший урок рекомендуємо провести на тему «Від проголошення незалежності до нової України».
Під час проведення Першого уроку окрім виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, громадянської активності та відповідальності бажано звернути увагу на формування здібностей учнів до аналізу зовнішнього та внутрішньополітичного становища України, уміння на цій основі самостійно, адекватно оцінювати події, що відбуваються в державі і світі, визначати свою роль та місце у цих подіях.
Завдання Першого уроку:
- виховувати у старшокласників здатність ідентифікувати себе з українським народом;
- формувати в учнів громадянський і державницький світогляд особистості: знання законів і мотивацію до їх виконання, знання своїх громадянських прав і обов’язків;
- формувати в учнів активну громадянську позицію;
- формувати почуття національної, правової свідомості і самосвідомості особистості;
- виховувати прагнення жити в Україні, захищати її, працювати на її благо;
- виховувати повагу до цінностей демократичного суспільства.
Під час підготовки до Першого уроку рекомендуємо використовувати розробки Першого уроку у 2016-2017 навчальному році методистів та педагогів області, режим доступу: http://poippo.pl.ua/natsionalno-patriotychne-vykhovannia/metodychni-rekomendatsii.
Під час проведення Першого уроку важливо донести ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника суспільства та єдності нації, зазначивши, що 24 серпня 1991 року прийнято Акт проголошення незалежності України, що був схвалений Всеукраїнським референдумом                 1 грудня 1991 року.
Учням цікаво буде дізнатися, що референдум відбувся в усіх                       27 адміністративних одиницях України: 24 областях, Автономній республіці Крим, Києві та Севастополі. У  голосуванні взяли участь 31 891 742 виборці, або 84,18 % тих, хто мав право брати участь. На підтримку незалежності висловились 28 804 071 громадянин, або 90,32 % тих, хто брав участь. Референдум мав імперативний характер, його рішення було загальнообов’язковим та не потребувало окремого затвердження. За підсумками референдуму зміцнені правові засади державного суверенітету, створені умови для розгортання державотворчих процесів у незалежній Україні.
На Всеукраїнському референдумі українці підтвердили прагнення жити в незалежній державі, зробивши це незворотнім фактом історії. 90,32 % виборців ствердно відповіли на питання в бюлетені «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». У Криму ідею незалежності України підтримали 54,19 % виборців, у Донецькій області – 83,90 % і                     83,86 % – у Луганській.
Одним із ключових акцентів Першого уроку для старшокласників має стати їх ознайомлення з історією Конституції України, 20 років з дня прийняття якої відзначили 28 червня 2016 року. Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради України, закріпила статус незалежної України як рівноправного учасника міжнародних відносин, визначила засади всього суспільного життя, права та обов’язки людини й громадянина, основи організації та принципи діяльності державного апарату України.
На жаль, результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Центру політико-правових реформ у грудні 2015 року, показали вкрай низьку обізнаність громадян, зокрема й молоді, з текстом Конституції України та відповідно нерозуміння її цінності. Так, 50,4 % респондентів відповіли, що вони ніколи в житті не читали Конституцію України, навіть окремі статті.
Тому, на нашу думку, у ході Першого уроку важливо спрямувати зусилля на вирішення завдань щодо підвищення обізнаності  старшокласників із Конституцією України та формування їх правової свідомості. Окрім того, необхідно розкрити сутність окремих статей Конституції України як Основного Закону держави, що визначають цінності української нації: державний суверенітет, незалежність, територіальну цілісність й демократичні засади державного устрою (стаття 1; стаття 132).
Події останніх років, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Тому одним із найважливіших завдань педагогів є продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до Українського народу.
Форми і методи проведення Першого уроку можуть бути різноманітними і мають стати творчим доробком кожного педагога: круглий стіл, конференція, пошукова гра, колективна творча справа, віртуальна екскурсія, експедиція, фоторепортаж, презентація, інтернет-форум, усний журнал, літопис, диспут, дебати, ток-шоу, соціальний ринг.
На уроці можна започаткувати проведення творчих конкурсів, створення учнівських проектів тощо. Підготовчу роботу слід організувати так, щоб максимально залучити учнів класу до підготовки.
Моделюючи зміст уроку для цієї вікової групи, радимо ознайомити учнів з історичними подіями, що пов’язані з утворенням Української Центральної Ради, проголошенням УНР і ЗУНР, підписанням й історичним значенням ІV Універсалу Центральної Ради, урочистим проголошенням Акта злуки УНР і ЗУНР та основними процесами сучасної Української державності. Використання з подальшим обговоренням документальних фільмів, які відображають події Української революції 1917–1921 років, присвячені проголошенню незалежності Карпатської України (1939 рік) та історії здобуття Україною незалежності, спонукатиме учнів до усвідомлення уроків української державності, нелегкої боротьби, мужності і героїзму захисників Батьківщини, які й сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність держави.
Музичний супровід уроку, виконання гімну України, використання державної та національної символіки сприятимуть створенню урочистої атмосфери на уроці. Учителю варто звернути увагу на додаткове святкове оформлення класної кімнати, залучати до роботи учнів, батьків. Змістовно провести урок допоможуть запрошені гості: учасники АТО, політичні діячі, письменники, знавці рідного краю, вчені.
У підсумку Першого уроку варто підкреслити, що кожен учень може зробити свій внесок у становлення нашої держави. Наполегливо вчитися, бути патріотом – це посильний дарунок рідній країні.
Важливо при проведенні Першого уроку уникнути формалізму й заорганізованості, забарвити перший день нового навчального року святковістю, урочистістю, добрим настроєм, емоційністю, оптимізмом.
Отже, Перший урок – це початок великої відповідальної роботи педагогічного колективу з формування активної громадянської позиції учнівської молоді. Від самовідданої наполегливої праці, творчого натхнення, педагогічної культури і майстерності залежить майбутнє кожного громадянина України.
Для повноцінного забезпечення Першого уроку рекомендуємо використовувати добірку інформаційних матеріалів, що розміщені на сайті МОІППО.
Нехай 2016/17 навчальний рік буде мирним і щасливим, багатим на нові ідеї та звершення. Від щирого серця бажаємо Вам добробуту, злагоди і творчої наснаги.


2 коментарі:

Вдячна за коментар. Для мене важлива ваша думка!