9 жовтня 2014 р.

Мала академія наук в училищі

Ознайомитися з наказом можна в папці "Нормативні документи"

УКРАЇНА

запорізькА обласнА державнА адміністраціЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

26.09.2014
             м.Запоріжжя
0609

Про проведення І етапу Всеукраїнського
конкурсу – захисту науково – дослідницьких
робіт учнів – членів Малої академії наук
України та підготовку до ІІ етапу у 2014/2015 н.р.
  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді, та спорту України від 22.09.2011 № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», зареєстрованого Міністерством юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 11

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам органів управління освітою, закладів освіти інтернатного типу, професійно-технічних навчальних закладів:
1) до 03.10.2014 підготувати наказ про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та підготовку до обласного етапу;
2) до 10.10.2014 довести зміст наказу про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та підготовку до обласного етапу до відома загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
3) до 31.10.2014 підготувати наказ про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
4) ознайомити з умовами проведення конкурсу і термінами проведення трьох турів обласного етапу конкурсу (контрольна робота – 07.12.2014 з 11 год.; подання дослідницьких робіт до 19.01.2015; захист робіт 22.02.2015 з 8 год.);
5) з 20 по 27 жовтня 2014 року організаційно забезпечити проведення І етапу конкурсу для учнів 9-11 класів загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів (контрольна робота, тези, захист робіт) на базі регіональних відділень МАН, позашкільних навчальних закладів тощо та сприяти збереженню здоров'я учасників конкурсу;
6) до 07.11.2014 подати базовим для МАН обласним навчальним закладам (додаток 1) тези (1 примірник на 1 аркуші), звіт (додаток 3) і заявки (додаток 4) на участь переможців І етапу конкурсу в обласному етапі (2 примірника; на кожне відділення окремо), врахувавши, що позашкільні навчальні заклади подають відповідну інформацію до органу управління освітою для формування єдиної заявки від району (міста), де обов’язково позначається позашкільний навчальний заклад;
4) врахувати, що на кожну з секцій МАН (додаток 2) регіон може направити на обласний етап не більше п’яти учасників;
5) визначитись з місцем написання контрольних робіт (у Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Енергодарі) та підкреслити у заявці обране;
6) врахувати, що журі має право: перевести дослідницьку роботу учня на іншу секцію (див. заявку при поверненні з області після перевірки тез і контрольних робіт та після перевірки дослідницьких робіт) та організувати підсекцію для учнів 9 класів;
7) передбачити (за необхідності) кошти на проїзд, харчування і проживання учасників обласного етапу конкурсу;
8) забезпечити підготовку зброшурованих або скріплених без файлів науково-дослідницьких робіт;
9) з 15.12.2014 до 19.01.2015 забезпечити підготовку дослідницьких робіт за запрошенням журі після перевірки контрольних робіт і тез та подання їх до обласного відділення МАН до 19.01.2015 (журі завершить перевірку до 16.02.2015); проведення навчально-тренувальних зборів переможців І етапу (див. п.п. 5 п. 1 цього наказу), запрошених до участі в обласному етапі конкурсу;
10) врахувати, що тексти контрольних робіт для учасників обласного етапу конкурсу будуть підготовлені за програмами навчальних предметів минулого навчального року та І семестру поточного класу навчання та до наступного туру обласного етапу Всеукраїнського конкурсу не допускаються учні, які з будь-яких причин не написали контрольну роботу 07.12.2014 або подали дослідницьку роботу після 19.01.2015.

2. Керівникам органів управління освітою міст Бердянська (в.о. начальника Лазуренко Н.О.), Мелітополя (Єлісєєв І.А.) і Енергодара (Плахотна Т.О.):
1) до 31.10.2014 направити Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (oksana-ustimenko@yandex.ua) підтвердження про надання транспорту (орієнтовно на 10 місць) для доставки 07.12.2014 асистентів при написанні контрольних робіт відповідно до зазначених міст і на зворотний шлях або про відмову від такого варіанту;
2) до 31.10.2014 направити Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (oksana-ustimenko@yandex.ua) повідомлення про транспортування учнів 07.12.2014 для написання контрольних робіт при ДВНЗ «ЗНУ» МОН України.

3. Керівникам комунальних закладів: «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Еделю М.Г., «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Ульяновій О.І., «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Митрофановій Т.Г., «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» Єршовій В.О. забезпечити:
1) підготовку кошторисів витрат на проведення обласного етапу конкурсу та участі в ІІІ (заключному) етапі, подавши своєчасно кошторис на кожне наукове відділення до сектора планово-економічної роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, врахувавши, що учні області можуть писати контрольні роботи в містах Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Енергодарі;
2) підготовку додатків (зі списками журі та експертів) Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо проведення обласного конкурсу (на електронну адресу: oksana-ustimenko@yandex.ua), врахувавши відповідні наукові відділення і секції МАН та окремого складу журі для учнів 9 класів при необхідності (за значної кількості учасників);
3) до 24.11.2014 підготовку текстів контрольних робіт для учасників обласного етапу конкурсу за програмами навчальних предметів минулого навчального року та І семестру поточного класу навчання;
4) тиражування текстів контрольних робіт відповідно до кількості учасників, їх побажань щодо базової дисципліни, координацію дій з іншими навчальними закладами обласного відділення МАН; реєстрацію заявок на участь у конкурсі МАН, штампування відповідної кількості паперів на кожного учня тощо до 24.11.2014;
5) узагальнення звітів і заявок від оргкомітетів і журі І етапу конкурсу, перерозподіл учасників за секціями (у разі необхідності) до 24.11.2014 і до 16.02.2015 подання Департаменту освіти і науки облдержадміністрації попередніх цифрових звітів щодо кількості учасників (за заявкою, на контрольній роботі);
6) до 21.11.2014 повідомлення органам управління освітою міст Бердянська, Мелітополя, Енергодара та ДВНЗ «ЗНУ» Міністерства освіти і науки України про кількість аудиторій на 07.12.2014 з 11 до 17 год., необхідних для проведення контрольних робіт;
7) визначення прізвищ асистентів (не менше двох осіб на аудиторію), які направляються до ЗНУ, Бердянська, Мелітополя, Енергодара для проведення контрольних робіт з учасниками ІІ етапу конкурсу, координація дій з усіма методистами обласного відділення МАН;
8) об’єктивність проведення контрольних робіт та неухильне виконання п.п. 10 п. 1 цього наказу;
9) до 06.02.2015 замовлення аудиторій в ЗНУ на 22.02.2015 з 8 до 18 год. для захисту робіт учасниками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу.

4. Запропонувати ректорам: державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» (Фролов М.О.), Бердянського державного педагогічного університету (Зарва В.А.) і Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Молодиченко В.В.) розглянути можливість надання 07.12.2014 з 11 до 17 год. приміщень для написання контрольних робіт і 22.02.2015 (ДВНЗ «ЗНУ» Міністерства освіти і науки України) з 8 до 18 год. приміщень для захисту робіт учнями - учасниками обласного етапу конкурсу.

5. Рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації: до 20.10.2014 направити Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (oksana-ustimenko@yandex.ua) пропозиції до складу журі (прізвище, ім’я, по батькові науковця, науковий ступінь або вчене звання, посаду, відділення і секцію згідно з додатком 2 обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Захарчука В.М.

Директор Департаменту                                                              М.А. Ярмощук


Устименко 239 02 50
Додаток 1
до наказу Департаменту
від 26.09.2014 № 0609
А Д Р Е С И
для подання заявок, тез, дослідницьких робіт тощо

Базовий
заклад освіти
Відповідальний
від обл. відділення МАН
Наукове
відділення
1.
ЗОЦ НТТУМ «Грані»

69035,
м. Запоріжжя,
пр. Маяковського, 14
тел. 34-87-63

Директор
Едель

Михайло Григорович

П’янкова
Ольга Несторівна,
керівник о. в. МАН;
тел.: 233-11-26,
066 136 05 62

 

Тюкова
Людмила Михайлівна,
методист о. в. МАН;
тел.: 233-11-26,
066 63 39 655

Гезалова

Марина Аронівна,

методист о. в. МАН;
тел.: 233-11-26,
096 233 98 43

Фізика і астрономія

Математика
Економіка


Технічні науки

Комп’ютерні
науки

2.
ЗОЦЕНТУМ
69068, м. Запоріжжя,
вул. Чарівна, 11,
тел. 65-46-56

Директор
Ульянова
Олена Іванівна

Ткаченко

Тетяна Василівна;

методист о.в. МАН;
тел.: 65-46-56,
068 449 54 25

Хімія та біологія

Екологія та аграрні науки
3.


Центр туризму
69091, м. Запоріжжя,
вул. Немировича-Данченка, 46-а,
тел. 224-02-71

Директор
Митрофанова
Тетяна Григорівна
Шелегеда
Олена Романівна,
методист о.в. МАН;
тел.: 224-24-71,
066 03 06 582,
067 61 86 135

Історія

Філософія та суспільствознавство
Науки про Землю

4.
Запорізький
Січовий колегіум,
м. Запоріжжя,
пр. Ювілейний, 19
тел. 224-93-21

Директор
Єршова
Валентина Омелянівна
Тищенко
Наталія Миколаївна,
методист о. в. МАН;
тел.: 224-93-21,
49-72-16,
096 925 24 77

Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство


Мовознавство


 

Додаток 2

до наказу Департаменту
від 26.09.2014 № 0609

Перелік
наукових відділень і секцій Малої академії наук України
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України

(Додаток 1 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013/2014 навчальному році (пункт 5.2)


Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
1. Українська література
Українська мова та література
2. Світова література
Українська мова та література, світова література (за вибором)
3. Російська література
Російська мова, світова література (за вибором)
4. Фольклористика
Українська мова та література
5. Мистецтвознавство
Українська мова та література
6. Літературна творчість
Українська мова та література
ІІ. Мовознавства
1. Українська мова
Українська мова та література
2. Російська мова
Російська мова
3. Китайська мова
Китайська мова
4. Іспанська мова
Іспанська мова
5. Англійська мова
Англійська мова
6. Німецька мова
Німецька мова
7. Французька мова
Французька мова
ІІІ. Філософії та
суспільствознавства
1. Філософія
Історія України
2. Соціологія
Історія України
3. Правознавство
Історія України


4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
Історія України
5. Педагогіка
Українська мова та література
6. Журналістика
Українська мова та література
IV. Історії
1. Історія України
Історія України
2. Археологія
Історія України
3. Історичне краєзнавство
Історія України
4. Етнологія
Історія України
5. Всесвітня історія
Історія України
V. Наук про Землю
1. Географія та ландшафтознавство
Географія
2. Геологія, геохімія та мінералогія
Географія
3. Кліматологія та метеорологія
Географія
4. Гідрологія
Географія
VІ. Технічних наук
1. Технологічні процеси та перспективні технології
Фізика, математика
(за вибором)
2. Електроніка та приладобудування
Фізика, математика
(за вибором)
3. Матеріалознавство
Фізика, математика
(за вибором)
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
Фізика, математика
(за вибором)
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Фізика, математика
(за вибором)
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
Фізика, математика
(за вибором)
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
Фізика, математика
(за вибором)
VІІ. Комп’ютерних наук
1. Комп’ютерні системи та мережі
Математика
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
Математика
3. Технології програмування
Математика
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
Математика
5. Internet-технології та WEB дизайн
Математика
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Математика


VIІІ. Математики

1. Математика
Математика
2. Прикладна математика
Математика
3. Математичне моделювання
Математика
IX. Фізики і астрономії
1. Теоретична фізика
Фізика
2. Експериментальна фізика
Фізика
3. Астрономія та астрофізика
Фізика
4. Аерофізика та космічні дослідження
Фізика
X. Економіки
1. Економічна теорія та історія економічної думки
Математика
2. Мікроекономіка та макроекономіка
Математика
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
Математика
XI. Хімії та біології


1. Загальна біологія
Біологія, хімія
(за вибором)
2. Біологія людини
Біологія, хімія
(за вибором)
3. Зоологія, ботаніка
Біологія, хімія
(за вибором)
4. Медицина
Біологія, хімія, фізика
(за вибором)
5. Валеологія
Біологія, хімія (за вибором)
6. Психологія
Біологія, історія України (за вибором)
7. Хімія
Хімія
ХІI. Екології та аграрних наук
1. Екологія
Біологія, хімія, українська мова (за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
3. Агрономія
Біологія, хімія
(за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехнія
Біологія, хімія
(за вибором)
5. Лісознавство
Біологія, математика
(за вибором)
6. Селекція та генетика
Біологія, математика
(за вибором)
Примітка.
Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість учасників, заявлених в одній із секцій, менше п’яти.
Додаток 3
до наказу Департаменту
від 26.09.2014 № 0609

Інформація
про результативність участі вихованців
територіального відділення МАН у першому етапі
конкурсу 2014/2015 навчального року


Район, місто, управління

Наукове відділення

І етап конкурсу-захисту

Секція
Місце проживання


Всього
Кількість учасників
Обласний центр
Міста, районні центри
Села, селища міського типу

Кількість

Кількість

Кількість

Кількість

Клас

учасників
переможців
учасників
переможців
учасників
пере-можців
учасників
переможців
9
10
11

Разом
Виконавець,  телефон


Додаток 4
до наказу Департаменту
від 26.09.2014 № 0609
ЗАЯВКА
на участь команди_____________________ у II (обласному ) етапі Всеукраїнського конкурсу - захисту науково -
дослідницьких робіт учнів - членів МАН на науковому відділенні  _______  у 2014/2015 н.р.


ПІБ учня, дата народження
ЗНЗ,
клас, секція, базова дисципліна

Позашкільний заклад
Тема науково-дослідницької роботи
Науковий керівник (повністю П.І.Б.), місце роботи, відношення до роботи в МАН

Запрошення на II етап

Кількість балів на II етапі
Місце учня на ІІ етапі
Запро   шення на ІІІ етап (так, ні)
роботи учня (так, ні)
учня для захисту (так, ні)
за к.р.
за
н.-д.
роботу
за
захист
Всього балів


1.
Петрова Ольга
 Іванівна,
 28.05.1998 р.
ЗЗОШ
№110,
10 кл.
Секція: етнологія,
історія України
гурток МАН КЗ «Центр туризму» ЗОР

Запорізькі вишивальниці
Іванов
Іван
Іванович,
 вчитель історії ЗОШ №110, керівник гуртка
МАН КЗ «Центр туризму» ЗОР
2.

Начальник відділу освіти (повністю) П.І.Б.;
Голова оргкомітету (повністю) П.І.Б;
Голова журі (повністю) П.І.Б.;

Виконавець 

П.І.Б.(повністю), контактні телефони: робочий (код міста, району) або мобільний

Немає коментарів:

Дописати коментар

Вдячна за коментар. Для мене важлива ваша думка!